Mereka Yakin Pada Tuhan Mereka..


Yakinkah kita dengan segala janji tuhan buat kita??

sejauh manakah kita percaya pada segala peringatan dari tuhan buat kita??


ayuh kita menyelam kedalam lautan hadis yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhari..


Imam al-Bukhari- semoga Allah merahmatinya- pada bab ‘kafalah’ meriwayatkan daripada Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu, daripada Rasullullah S.A.W. bahawa beliau menyebut seorang lelaki daripada Bani Israil,


dia memohon kepada seseorang untuk memimjamkan wang sebanyak seribu dinar kepadanya, maka orang itu berkata.


“hadirkanlah seseorang yang dapat menjaminya untukku”.


maka lelaki tersebut berkata: “cukuplah Allah yang menjadi penjaminya.”


Dia berkata “kamu benar”.


Lalu diapun memberikan wang tersebut kepaanya sehingga tiba waktu yang sudah ditentukan. Lalu dia keluar ke laut untuk menunaikan tugasnya, kemudian dia mencari kafilah perahu yang akan dikenderainya supaya dia membayar hutangnya yang telah sampai tempoh pembayaranya.


Tetapi dia tidak menemui perahu yang akan berangkat bersamanya,maka diapun mengambil kayu lalu melubanginya dan memasukkan wang sebesar seribu dinar dan menulis surat darinya untuk pemilik wang tersebut kedalam kayu itu, kemudian dia menampal dan menutup kembali kayu tersebut, baru dia membawanya kelaut dan menghanyautkannya seraya berdoa


“Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa aku telah berhutang kepada si fulan sebanyak seribu dinar, dia bertanya seseorang yang akan menjaminnya, diapun rela denganMu.”


Dia bertanya tentang seorang saksi, saya berkata “cukuplah Allah sebagai saksi,” diapun rela denganMu.


Sesungguhnya aku sudah berusaha untuk mencari perahu kapalnya supaya saya dapat mengembalikan haknya kepadanya, tetapi, saya tidak mendapatkannya, maka saya pun menitipkannya kepadaMu.”


Maka diapun melemparkannya kelaut,lalu dia beranjak pulang. Namun demikian dia tetap sahaja menunggu kapal yang akan belayar dari negerinya menuju negeri si pemilik wang tersebut.


Sementara dikejauhan sana, si pemilik wang keluar untuk melihat-lihat, semoga ada perahu yang membawakan wangnya, tiba-tiba dia melihat sebilah kayu yang terapung, lalu mengambil kayu tersebut (yang ternyata di dalamnya berisi wang) untuk dijadikan kayu bakar bagi keluarganya, maka ketika dia membelahnya dia mendapati wang dan secarik surat terselit di dalam kayu itu.


Kemudian datanglah orang yang meminjam seribu dinar tersebut dan memberikanya wang itu lagi, lalu dia berkata:

“ demi Allah, saya selalu berusaha untuk mencari perahunya supaya saya dapat membayar hutang saya kepadamu, tetapi saya tidak memperoleh perahu”.


Orang itu berkata “bukankah kamu telah mengirimkan sesuatu kepadaku?”


lelaki itu menjawab “saya memberitahu anda bahawa saya tidak memperolehi perahu untuk pergi berjumpa anda.”


Maka orang itu berkata : “sesungguhnya Allah telah melunaskan hutangmu melalui wang yang kamu kirimkan melalui kayu itu.” Maka lelaki itu beranjak dengan membawa wang seribu dinar itu kembali dengan penuh kegembiraan.


(al-Bukhari no 2291 dan Ahmad no 8381)


begitulah yakinnya mereka pada tuhan mereka...


BAGAIMANA KITA???


(tepuk dada..... tanyalah pada hati kita..........)… maka Allah adalah sebaik-baik Penjaga dan Dia adalah Maha Penyayang diantara para penyayang

(yusuf:64)