Anugerah Yang Teristimewa

Setiap suatu ada senjata dan persediaan;
Senjata orang mukmin adalah ‘aqal

Setiap sesuatu ada tunggangan;
Tunggangan seseorang itu adalah ‘aqal

Setiap sesuatu ada pendokong;
Pendokong agama adalah ‘aqal.

Setiap kaum ada tujuan;
Tujuan orang mukmin adalah ‘aqal.

Setiap peniaga ada barang dagangan;
Barang dagangan orang mujtahidin adalah ‘aqal

Setiap penghuni rumah ada nilainya;
Nilai rumah para Al-Siddiqin adalah ‘aqal.

Setiap kemusnahan ada pemakmurnya;
Pemakmur akhirat adalah ‘aqal.

Setiap seseorang ada asal nasab keturunanya dan disebut dengannya;
Asal keturunan para As-Siddiqin yang dinasabkan kepadanya dan disebut dengannya adalah ‘aqal.

Setiap perjalanan ada khemah besar (untuk berteduh);
Khemah besar kaum mu’minin adalah ‘aqal.

(Ibn Al-Muhbir dan Al-Tarmizi meriwayatkan hadis ini dengan sanad mereka didalam kitab Al-Nawadir, daripada Ibn ‘Abbas)

*ms 231/232, syarah usul 20 Al-Imam Hassan Al-Banna (Rukun Faham), Dewan Pustaka Fajar,2007, Dr, ‘Ali ‘Abdul Halim Mahmud.

No comments:

Post a Comment